Så fungerar Bionärs fjärrvärme

Bionärs fjärrvärmepannor eldas oftast med pellets eller träflis och fungerar på samma sätt som fjärrvärme. Fjärrvärmen distribueras som hett vatten i välisolerade rör nedgrävda i marken. Vattnet leds via fjärrvärmenätet till husens värmeväxlare, som värmer upp husens egna varmvattensystem. Det avkylda fjärrvärmevattnet pumpas tillbaka till anläggningen och värms upp igen. Och igen. Och igen.

Kan du få fjärrvärme?

För att du ska kunna få fjärrvärme måste du bo i ett område som redan har fjärrvärme eller i ett område där vi planerar att bygga ut nätet. Om du har en egen panna och ett vattenburet system är det enkelt att byta till fjärrvärme.

Hur går installationen till?

Ett dike grävs för att dra fram fjärrvärmeledningen till din fastighet, sedan kopplas den gamla pannan bort och byts ut med värmecentralen. Under hela byggperioden kan man vistas precis som vanligt i fastigheten.

Vilken skötsel krävs?

I princip ingen alls från din sida. Bionär äger fjärrvärmecentralen och ser till att den fungerar. Om något krånglar ringer du bara till oss, så ser vi till att kvalificerad personal hjälper dig – dygnet runt.

Med fjärrvärme har du en jämn och behaglig värme i fastigheten och det finns alltid gott om varmvatten i duschen. Ingen sotning krävs och du behöver aldrig tänka på att beställa hem bränsle.


Intresseanmälan Vi hjälper dig hela vägen.
Intresseanmälan