Vi vill, vi kan och vi ska växa

Inte för vår egen skull – utan för din, dina barn och dina barnbarns skull. För när Bionär växer betyder det att varm fjärrvärme från biobränsle puttar undan fossila bränslen och att rätt energi används till rätt sak. Värme för att värma hus och hem helt enkelt. Det tycker vi är bra inför allas vår framtid.

Vi kommer aldrig att bli någon energijätte, men vi växer så där alldeles lagom. Vi kommer dock aldrig att växa ifrån dig – för vi ska vara nära och värma dig litet extra.

Bionär Närvärme AB ingår i Gävle Energikoncernen och ägareförhållandena är att Gävle Energi AB innehar 59 % av aktierna, Ockelbo kommun 24 % och Älvkarleby kommun 17 %. Moderbolaget Gävle Energi AB ingår i Gävle Stadshuskoncernen.

Bionär Närvärme AB har inga egna anställda utan köper tjänster för drift, underhåll och administration. Detta sker till största delen från moderbolaget Gävle Energi AB men även från Ockelbo Kommun, samt från externa konsulter och entreprenörer.

Ett aktivt miljöarbete bedrivs och bolaget ska verka för att olje- och elberoendet i små och medelstora värmeanläggningar minskar. Det ska istället ersättas med miljövänligt biobränsle.

Styrelsen

Styrelsen består av fyra ledamöter varav två är utsedda av Gävle Energi AB, en av Älvkarleby Kommun och en av Ockelbo Kommun.


Vad är fjärrvärme? Klimatsmart och trygg uppvärmning.
Läs mer om fjärrvärme