Förnybar energi

Våra fjärrvärmeanläggningar är konverterade till miljöanpassade biobränslen och vi arbetar hela tiden med att ansluta nya kunder till fjärr- och närvärmenäten. Vårt arbete minskar olje- och elförbrukning i Gävleregionen och bidrar till att rätt energi används till rätt sak.

NärvärmenätAndel förnybart procent år 2022
Bergby99
Norrsundet99
Forsbacka99
Hedesunda99
Söderfors99
Skogskyrkogården100
Rörberg100
Ockelbo97
Hagaström100
Trödje100
Björke100
Åbyggeby100
Ytterharnäs100
Hemlingby100
Gruvberget90
Storvik100
Engeltofta100
Torsåker99
Tomoko100
Mackmyra Whiskyby100
Skärplinge98
Månkarbo100
Älvkarleby99
Skutskär100
Kyrkbyn100

Hållbarhet och ständiga förbättringar

Vi är ett företag som ser miljöfrågorna som en del i allt det vi gör, och miljöhänsyn ska därför beaktas på alla nivåer i organisationen. Vi ska aktivt delta i utvecklingen av miljöanpassade och effektiva energi- och tekniklösningar.

Vårt handlande ska bidra till en långsiktigt hållbar utveckling och våra produkter och tjänster ska medverka till en ökad hushållning av naturresurser samt till minskad klimatpåverkan.

För att uppnå ständiga miljöförbättringar har vi miljömål och arbetar aktivt med att begränsa och förebygga negativ miljöpåverkan. Lagar och andra myndighetskrav utgör en miniminivå.

Våra bränsleslag Vad består närvärmen från Bionär av?
Förbrukningsprofiler Vad är en typisk förbrukning för mig som fjärrvärmekund?
Miljörapporter Här kan du se miljörapporter för våra olika anläggningar.